Referanser

Her følger en liste over utvalgte referanser. Se også bildereferanser til høyre.

Castor Entreprenør AS, Inge Dagslott
Grunnarbeider for industribygg

Paulsen Byggsenter AS, Lars Bårdsen
Grunnarbeider for bolig

Haaland & Thuestad AS, Eivind Walland
Grunnarbeider for forretning og bolig

Hans J Rassmussen AS, Reidar Bjelland
Grunnarbeider for bolig

Vican AS, Jhonny Vikene
Grave arbeider

Haugaland Kraft AS, Jan Hemnes
Grøft, transport og annen graving

Vassbakk & Stol AS, Jostein Ytraland
Div. gravetjenester

Stavanger Kommune, park & idrett., Øystein Bekkevoll
Oppbygging av parkanlegg, Kiellandshagen

Karmøy Naturstein AS, Knut Dale
Natursteinsmuring

Vindafjord kommune, Linda Nordtveit

Oppbygging av parkanlegg, Joa-Kari

 

 

 
Belegg
Hager
Kantstein
Naturstein
Beplantning
Gjerder
Hagedesign
Prosjekter
Gravetjenester
HMS & KS
Maskiner og utstyr
Skjøtsel